Front & Back stage Session for the first Desparrame Party in Apolo| Barcelona
DUBBEL DUTCH – SLACKK – K**O & HO$OI
Thx to Kigo, Slurp, Xavi…